Odstąpienie od umowy

ZASADY DOTYCZĄCE ZWROTÓW
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w terminie 14 dni  bez podania przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od otrzymania produktu.
 3. Zwracany Towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu Klient może złożyć Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres sklep@kosmetykiznatury.pl lub wysyłając pisemne oświadczenie na wskazany adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. 
 5. Towary powinny być zwrócone w stanie niepogorszonym, po zapoznaniu się z nimi przez Konsumenta w sposób zwyczajowo przyjęty przy danym towarze.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Towaru, jego cechy lub funkcjonowanie.
 7. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób Dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Koszt odesłania Towaru od Konsumenta do Sklepu nie podlega zwrotowi - Konsument odsyła
  Towar na własny koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem wysłanych
  bez uprzedniej konsultacji.